Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 941 016 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Belsh
2) Të ardhura në vlerën 382 683 Lekë nga dietat për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura neto në vlerën 76 500 Lekë nga shpërblimet si anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Eli Tafani, të ardhura në vlerën 625 461 Lekë nga paga si Drejtore e Kopështit Nr.1 Elbasan për vitin 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare të marrë sipas Kontratës datë 08.06.2015 me vlerë 4 000 000 Lekë me këst mujor 39 820 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 370 518 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e detyrimit është 2 472 885 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Eli Tafani, pakësuar me 420 009 Lekë, llogarinë bankare me gjendje 551 343 Lekë në 31.12.2019.
3) Bashkëshortja, Znj. Eli Tafani, shtesë 110 000 Lekë në llogarinë bankare të hapur për shpenzime të ndryshme për Kopështin Nr.01 Elbasan. Gjendja e llogarisë është 100 000 Lekë në datë 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 370 518 Lekë si shlyerje të kësteve (principal dhe interesa) të kredisë bankare të marrë në 08.06.2015 në shumën 4 000 000 Lekë.