Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si drejtor i Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, Dibër, 01.01.2015-24.07.2015, 663 081 lekë.
2) Të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Dibër, 25.07.2015-31.12.2015, 388 078 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura si Anëtar i Këshillit Bashkiak Peshkopi, 52 770 lekë.
2) Të ardhura si Anëtar i Këshillit të Qarkut Dibër, 22 610 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Tefta Xhelili, të ardhura nga paga si administratore e Viklo shpk, 620 288 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga si i punësuar pranë Viklo shpk, 190 032 lekë.
3) Djali, të ardhura nga paga si i punësuar pranë Qendrës Balneale Peshkopi, 95 044 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion290%
Të tjera
1) Bashkëshortët, blerë më 27.03.2015, truall dhe ndërtesë 1-katërshe me sip. 162.7 m2 në Dibër, 3 800 000 lekë, me kredi bankare marrë më 26.02.2015 me principal 4 500 000 lekë.
2) Derdhur kursimet cash në llogari bankare, 235 500 lekë.
3) Subjekti Viklo shpk kaluar ne llogarinë bankare të djalit Ervis shuma 297 540 lekë për t’u përdorur për emër dhe llogari të shoqërisë.
4) Kaluar në llogari bankare të djalit, Klodian, 15 000 lekë, nga një i afërm.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -285 882 lekë për kredi bankare marrë më 24.06.2014 me principal 1 500 000 lekë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 1 094 941 lekë.
2) Shlyer në vitin 2016 -289 793 lekë për kredi bankare marrë më 26.02.2015 me principal 4 500 000 lekë. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 4 210 207 lekë.