Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Peqin, 854 880 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga shpërblimi si anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan, 112 200 Lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shlyer shuma prej 247 361 Lekë për kredinë e marrë për arredim shtëpie me vlerë 1 000 000 Lekë, interes 5,5% dhe këst mujor 19 000 Lekë, marrë në datë 13.04.2016 Lekë dhe afat deri në 13.04.2021. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 709 034 Lekë.