Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 1 154 548 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 827 750 Lekë si honorare të përfituara nga statusi i Deputetit.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja ka bere deklarim te veçante si subjekt me detyrim te drejtpërdrejtë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi bankare për blerje banese, për të cilën në 2018 është likuidiuar detyrimi 288 000 Lekë, gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 1 570 000 Lekë.
2) Overdraft për mobilim shtëpie, shlyer detyrimi në shumën 77 046 Lekë, gjendja e detyrimit të pashlyer është 922 954 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Për vitin 2018, shpenzuar shuma 288 000 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë bankare të marrë për shtëpi.
2) Shpenzuar shuma 77 046 Lekë si shlyerje e detyrimit të overdraftit të marrë për mobilimin e shtëpisë.