Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 1 154 548 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 827 750 Lekë si honorare të përfituara nga statusi i Deputetit.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja ka bere deklarim te veçante si subjekt me detyrim te drejtpërdrejtë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare për blerje banese, për të cilën në 2018 është likuidiuar detyrimi 288 000 Lekë, gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 1 570 000 Lekë.
2) Overdraft për mobilim shtëpie, shlyer detyrimi në shumën 77 046 Lekë, gjendja e detyrimit të pashlyer është 922 954 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Për vitin 2018, shpenzuar shuma 288 000 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë bankare të marrë për shtëpi.
2) Shpenzuar shuma 77 046 Lekë si shlyerje e detyrimit të overdraftit të marrë për mobilimin e shtëpisë.