Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 385 935 Lekë nga paga, dietat, shpërblimet dhe pjesëmarrja në Komisione nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Ermira Manja, të ardhura në vlerën 2 120 242 Lekë nga paga për vitin 2020.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Shtuar me 736 589 Lekë llogaria rrjedhëse e pagës, me gjendje 2 318 091 Lekë më 31.12.2020.
2) Gjendje 975 058 Lekë në llogarinë e kursimit. Gjendja në llogari nuk ka ndryshime nga viti 2019.
3) Subjekti është pajisur me certifikatë pronësie për shtëpinë e deklaruar më parë.
4) Gjendje 200 000 Lekë të mjeteve monetare në cash.
5) Bashkëshortja Znj.Ermira Manja, shtesë me 440 250 në llogarinë bankare të pagës me gjendje 718 247 Lekë më 31.12.2020.
6) Bashkëshortja Znj.Ermira Manja, Fond Pensioni me gjendje 19 274 Lekë më 31.12.2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) E bija, Znj. Sonora Manja, ka blerë një automjet tip Mercedes Benz në vlerën 1 950 Euro.
2) Subjekti ka shpenzuar shumën 448 188 Lekë gjatë vitit 2020, si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në 14.06.2018 në vlerën 2 000 000 Lekë, për blerje autoveture të tipit Mercedes Benz. Gjendja e detyrimit të pashlyer është 1 057 022 Lekë.