Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 544 891 Lekë nga paga, dietat dhe shpërblimet për pjesmarrje në komisione të përfituara nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Ermira Manja, të ardhura në vlerën 1 395 932 Lekë nga paga për vitin 2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Ermira Manja, të ardhura në vlerën 166 385 Lekë si shpërblim për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 1 078 852 Lekë gjendja e llogaria rrjedhëse duke sjellë mbylljen e llogarisë nga subjekti. Nga këto fonde, shuma 979 851 Lekë është depozituar në një llogari kursimi ndërsa pjesa tjetër është përdorur nga subjekti për shpenzime të ndryshme (tërhequr).
2) Shtesë 980 061 Lekë në llogarinë e kursimit të krijuar në vitin 2019 me burim të ardhura nga fondet e transferuar të llogarisë rrjedhëse (referim pika
1) dhe nga interesat bankare.
3) Shtesë 1 097 273 Lekë në llogarinë rrjedhëse të pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 1 581 502 Lekë.
4) Kartë krediti Gold në një bankë të nivelit të dytë me limit shume 250 000 Lekë dhe me gjendje detyrim 0 Lekë në 31 Dhjetor 2019.
5) Vajza, Znj. Sonora Manja, llogari bankare panë një banke të nivelit të dytë me gjendje 45 000 Lekë në 31.12.2019, si të ardhura nga Bashkia e Tiranës për student ekselente.
6) Kredi bankare të marrë në 14.06.2018 në vlerën 2 000 000 Lekë, për blerje autoveture të tipit Mercedez Benz. Gjendja e detyrimit të likuiduar në vitin 2019 është në 448 188 Lekë dhe gjendja e detyrimit të pashlyer është 1 447 452 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Ermira Manja, pakësuar me 60 881 Lekë gjendjen e llogarisë bankare të pagës duke sjellë edhe mbylljen e llogarisë.
8) Bashkëshortja, Znj. Ermira Manja, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shuma 277 997 Lekë në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 448 188 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 14.06.2018 në vlerën 2 000 000 Lekë.