Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 385 935 Lekë nga paga, dietat, shpërblimet dhe pjesëmarrja në Komisione nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2020.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Ermira Manja, të ardhura në vlerën 2 120 242 Lekë nga paga për vitin 2020.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Shtuar me 736 589 Lekë llogaria rrjedhëse e pagës, me gjendje 2 318 091 Lekë më 31.12.2020.
2) Gjendje 975 058 Lekë në llogarinë e kursimit. Gjendja në llogari nuk ka ndryshime nga viti 2019.
3) Subjekti është pajisur me certifikatë pronësie për shtëpinë e deklaruar më parë.
4) Gjendje 200 000 Lekë të mjeteve monetare në cash.
5) Bashkëshortja Znj.Ermira Manja, shtesë me 440 250 në llogarinë bankare të pagës me gjendje 718 247 Lekë më 31.12.2020.
6) Bashkëshortja Znj.Ermira Manja, Fond Pensioni me gjendje 19 274 Lekë më 31.12.2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) E bija, Znj. Sonora Manja, ka blerë një automjet tip Mercedes Benz në vlerën 1 950 Euro.
2) Subjekti ka shpenzuar shumën 448 188 Lekë gjatë vitit 2020, si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në 14.06.2018 në vlerën 2 000 000 Lekë, për blerje autoveture të tipit Mercedes Benz. Gjendja e detyrimit të pashlyer është 1 057 022 Lekë.