Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto 2 430 745 lekë,si deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, 7 751 916 lekë të ardhura neto nga kompania Telekom Albania.
2) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, të ardhura 1 887 108 lekë dhe 14 136 euro, nga konsulenca juridike e personit fizik me NUIS L91617008F.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Subjekti deklaron shtesë 1 361 295 lekë në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
2) Subjekti deklaron pakësim 12 euro në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
3) Subjekti deklaron pakësim 1 645 euro në llogarinë bankare në euro.
4) Subjekti deklaron shtesë 357 081 lekë në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
5) Subjekti deklaron 1 591 234 gjendje detyrimi për kredinë e marrë në dt 22.02.2006 me interes 3%
6) Subjekti deklaron gjendje - 1 699 euro debit nga karta.
7) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 558 lekë në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
8) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 1 737 108 lekë dhe 14 136 euro në llogaritë bankare në lekë dhe euro të personit fizik.
9) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 4 141 488 lekë në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
10) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 3 euro në dy depozita.
11) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 34 USD në depozitën bankare në një bankë të nivelit të dytë.
12) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë me 1 Euro në depozitën bankare në një bankë të nivelit të dytë.
13) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë me 2 024 euro në depozitën bankare për fëmijën.
14) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 500 000 lekë në gjendje cash.
15) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 3 000 euro në depozitë bankare për fëmijën.
16) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 30 000 euro investim në Bono Thesari me afat 2 vjeçar. Burimi pakësimi i depozitës bankare me 22 924 Euro dhe pakësimi 7 076 euro nga kursimet familjare.
17) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron gjendje llogarie bankare të personit fizik 150 000 lekë dhe 0 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Subjekti paguar 330 840 lekë për këstet e kredisë së marrë në dt 22.03.2006 për blerjen e apartamentit të banimit.
2) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, paguar 630 000 lekë për kontratën e marrjes me qira të një apartamenti në dt 28.09.2018.