Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto 2 430 745 lekë,si deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, 7 751 916 lekë të ardhura neto nga kompania Telekom Albania.
2) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, të ardhura 1 887 108 lekë dhe 14 136 euro, nga konsulenca juridike e personit fizik me NUIS L91617008F.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Subjekti deklaron shtesë 1 361 295 lekë në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
2) Subjekti deklaron pakësim 12 euro në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
3) Subjekti deklaron pakësim 1 645 euro në llogarinë bankare në euro.
4) Subjekti deklaron shtesë 357 081 lekë në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
5) Subjekti deklaron 1 591 234 gjendje detyrimi për kredinë e marrë në dt 22.02.2006 me interes 3%
6) Subjekti deklaron gjendje - 1 699 euro debit nga karta.
7) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 558 lekë në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
8) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 1 737 108 lekë dhe 14 136 euro në llogaritë bankare në lekë dhe euro të personit fizik.
9) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 4 141 488 lekë në llogarinë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
10) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 3 euro në dy depozita.
11) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 34 USD në depozitën bankare në një bankë të nivelit të dytë.
12) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë me 1 Euro në depozitën bankare në një bankë të nivelit të dytë.
13) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë me 2 024 euro në depozitën bankare për fëmijën.
14) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 500 000 lekë në gjendje cash.
15) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 3 000 euro në depozitë bankare për fëmijën.
16) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron shtesë 30 000 euro investim në Bono Thesari me afat 2 vjeçar. Burimi pakësimi i depozitës bankare me 22 924 Euro dhe pakësimi 7 076 euro nga kursimet familjare.
17) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, deklaron gjendje llogarie bankare të personit fizik 150 000 lekë dhe 0 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Subjekti paguar 330 840 lekë për këstet e kredisë së marrë në dt 22.03.2006 për blerjen e apartamentit të banimit.
2) Bashkëshortja, Znj. Iris Pekmezi, paguar 630 000 lekë për kontratën e marrjes me qira të një apartamenti në dt 28.09.2018.