Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 2 135 664 Lekë nga paga dhe përfitime të tjera si Deputet i Kuvendit të Shipërisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Sanie Abazi, të ardhura neto nga paga si ekonomiste në shoqërinë “Usluga” Sh.p.k për vitin 2019 , shuma 1 266 864 Lekë.
2) Vajza, Znj. Aurore Abazi, të ardhura neto nga paga si administratore e shoqërisë “Usluga’ Sh.p.k, 1 266 864 Lekë.
3) Vajza, Znj. Adela Abazi, të ardhura neto në vlerën 1 097 316 Lekë nga paga si Drejtore e Drejtorisë e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja, Bashkia Tiranë.
4) Djali, Z. Erigers Abazi, të ardhura në vlerën 319 020 Lekë nga paga pranë shoqërisë Usluga Sh.p.k.
5) Djali, Z. Erigers Abazi, të ardhura në vlerën 700 000 Lekë si ortak i shoqërisë Usluga Sh.p.k, marrëdhenie të përkohshme financiare ortak-shoqëri.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2019, shuma 798 525.76 Lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2019, shuma 0 Lekë.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2019, shuma 44.94 Euro.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2019, shuma 663.96 Euro.
5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2019, shuma 0 Euro.
6) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, minus 11 Euro.
7) Detyrim financiar kundrejt shoqërisë Usluga Sh.p.k në vlerën 80 000 Euro sipas Kontratës së Shit-Blerjes datë 30.08.2016. Shlyer shuma 20 000 Euro në datën 18.10.2018, në një bankë të nivelit të dyte dhe gjendja e detyrimi të mbetur të palikuiduar në 31.12.2019 është 60 000 Euro. Gjatë 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit të mbetur.
8) Detyrim financiar kundrejt shoqërisë Usluga Sh.p.k vlera 21 300 Euro të marrë në bazë të faturës së shitjes datë 02.05.2017. Për vitin 2019 nuk është bërë asnjë pagesë.
9) Bashkëshortja, Znj. Sanie Abazi, vërtetim pronësie datë 28.10.2019 dhe leje legalizimi Nr.1231453 datë 26.09.2019 për Njësinë me sipërfaqe 22.21 m2 në Tiranë.
10) Bashkëshortja, Znj. Sanie Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 142 973.57 Lekë në datë 31.12.2019.
11) Bashkëshortja, Znj. Sanie Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 6 988.5 Euro në datë 31.12.2019.
12) Bashkëshortja, Znj. Sanie Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 11 043.46 Lekë në datë 31.12.2019.
13) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 1 322 604.11 Lekë në 31.12.2019.
14) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro në 31.12.2019.
15) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro në 31.12.2019.
16) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 52.96 Euro në 31.12.2019.
17) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, minus 2 758.94 Euro në datë 31.12.2019.
18) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të kartës në një bankë në Franfurt, Gjermani, minus 165.49 Euro në datë 31.12.2019.
19) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 814.48 Euro në datë 31.12.2019.
20) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 79 961.05 Lekë në datë 31.12.2019.
21) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë në datë 31.12.2019.
22) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro në 31.12.2019.
23) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 304.75 Euro në 31.12.2019.
24) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, minus 2 157.39 Euro në datë 31.12.2019.
25) Djali, Z.Erigers Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, minus 3 446.69 Euro në datë 31.12.2019.
26) Djali, Z.Erigers Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 16 569.7 Lekë në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka