Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 388 017 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesa depozite bankare, 81 132 lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëjetuesja, Erla Mëhilli, të ardhura nga paga si Koordinatore në Partinë Demokratike, 952 366 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion103%
Të tjera
1) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 2 394 054 lekë, pakësuar me 904 241 lekë.
2) Gjendje llogari kartë krediti më 31 dhjetor 874 lekë, e pandryshuar.
3) Gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 4 123 742 lekë, shtuar me 68 962 lekë.
4) Bashkëjetuesja, Erla Mëhilli, pronare me 100% e një ap. banimi tek Gjiri I Lalzit, blerë me të ardhura të prindërve, 60 000 euro.
5) Bashkëjetuesja, Erla Mëhilli, pronare me 100% e një ap. banimi në Tiranë, blerë me të ardhura të prindërve, 55 000 euro.
6) Bashkëjetuesja, Erla Mëhilli, bashkëpronare me 25% e një ap. banimi përfituar me privatizim në vitin 1992, vlera e pa vlerësuar.
7) Bashkëjetuesja, depozitë bankare gjendje më 31 dhjetor 20 000 euro, me të ardhura nga mbyllja e një depozite prej 15 000 euro dhe kursime ndër vite.
8) Bashkëjetuesja, depozitë bankare gjendje më 31 dhjetor 95 436 lekë.
9) Bashkëjetuesja, depozitë bankare gjendje më 31 dhjetor 800 000 lekë.
10) Bashkëjetuesja, llogari bankare gjendje më 31 dhjetor 2 783 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Paguar -5 000 euro në fillim të vitit për blerje ap. banimi me sip. 180 m2, 90 000 euro, me kusht që të paguhet për 10 vjet.