Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 388 017 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesa depozite bankare, 81 132 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëjetuesja, Erla Mëhilli, të ardhura nga paga si Koordinatore në Partinë Demokratike, 952 366 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function103%
Others
1) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 2 394 054 lekë, pakësuar me 904 241 lekë.
2) Gjendje llogari kartë krediti më 31 dhjetor 874 lekë, e pandryshuar.
3) Gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 4 123 742 lekë, shtuar me 68 962 lekë.
4) Bashkëjetuesja, Erla Mëhilli, pronare me 100% e një ap. banimi tek Gjiri I Lalzit, blerë me të ardhura të prindërve, 60 000 euro.
5) Bashkëjetuesja, Erla Mëhilli, pronare me 100% e një ap. banimi në Tiranë, blerë me të ardhura të prindërve, 55 000 euro.
6) Bashkëjetuesja, Erla Mëhilli, bashkëpronare me 25% e një ap. banimi përfituar me privatizim në vitin 1992, vlera e pa vlerësuar.
7) Bashkëjetuesja, depozitë bankare gjendje më 31 dhjetor 20 000 euro, me të ardhura nga mbyllja e një depozite prej 15 000 euro dhe kursime ndër vite.
8) Bashkëjetuesja, depozitë bankare gjendje më 31 dhjetor 95 436 lekë.
9) Bashkëjetuesja, depozitë bankare gjendje më 31 dhjetor 800 000 lekë.
10) Bashkëjetuesja, llogari bankare gjendje më 31 dhjetor 2 783 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Paguar -5 000 euro në fillim të vitit për blerje ap. banimi me sip. 180 m2, 90 000 euro, me kusht që të paguhet për 10 vjet.