Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 3 123 575 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, të ardhura në vlerën 1 255 285 Lekë nga punësimi në UKKO Sh.a për vitin 2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, të ardhura në vlerën 12 042.76 Euro nga projekti IPA.
3) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, të ardhura në vlerën 245 244.68 Lekë nga konsulenca me kontratë shërbimi SHUKALB.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje të likuideteve në një llogari bankare si të ardhura nga paga, 3 163 635 Lekë.
2) Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë, për rikonstruksion banese me afat shlyerje 15 vjet (janar 2017-janar
2032). Detyrimi i likuiduar gjatë 2019 është 1 318 814.96 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 13 547 947.68 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, gjendje të likuiditeteve në bankë si të ardhura nga paga, 12 042.76 Euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, gjendje likuideteve në bankë si të ardhura nga paga, 1 481 849.68 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, gjendje të likuiditeteve në bankë si kursime të të ardhurave nga paga, 196 644.62 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, gjendje të llogarisë bankare me burim të ardhura nga paga dhe kursimet, 13 626.63 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, llogari Futura për fëmijën, 7 115.22 Lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, llogari Futura për fëmijën, 10 002.78 Lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, trajtim sportisti për fëmijën, shuma 11 850 Lekë.