Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 3 123 575 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, të ardhura në vlerën 1 255 285 Lekë nga punësimi në UKKO Sh.a për vitin 2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, të ardhura në vlerën 12 042.76 Euro nga projekti IPA.
3) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, të ardhura në vlerën 245 244.68 Lekë nga konsulenca me kontratë shërbimi SHUKALB.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje të likuideteve në një llogari bankare si të ardhura nga paga, 3 163 635 Lekë.
2) Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë, për rikonstruksion banese me afat shlyerje 15 vjet (janar 2017-janar
2032). Detyrimi i likuiduar gjatë 2019 është 1 318 814.96 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 13 547 947.68 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, gjendje të likuiditeteve në bankë si të ardhura nga paga, 12 042.76 Euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, gjendje likuideteve në bankë si të ardhura nga paga, 1 481 849.68 Lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, gjendje të likuiditeteve në bankë si kursime të të ardhurave nga paga, 196 644.62 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, gjendje të llogarisë bankare me burim të ardhura nga paga dhe kursimet, 13 626.63 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, llogari Futura për fëmijën, 7 115.22 Lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, llogari Futura për fëmijën, 10 002.78 Lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Elia Pendavinji, trajtim sportisti për fëmijën, shuma 11 850 Lekë.