Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime si Kryetar Bashkie 818 640 lekë.
Të ardhura nga Bonuse
1) Të ardhura nga bonusi për transportin si Kryetar Bashkie 360 000 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga dhënia me qira e ndërtesës së shkollës "Rilindja" 7 200 000 lekë.
2) Të ardhura nga dhënia me qira e një apartamenti në Tiranë 720 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja: të ardhura nga paga si drejtor shkolle 540 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Shitje automjeti për vlerën 32 500 euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion1111%
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën 882 503 lekë për një kredi bankare të marrë për blerje të një apartamenti banimi në Tiranë, e aktivizuar prej vitit 2003.
2) Detyrime të paguara në vlerën 6 835 634 lekë për një kredi të marrë për ndërtesën e shkollës "Rilindja", e aktivizuar prej vitit 2006.
3) Blerje automjeti në vlerën 36 550 euro.