Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblime si Kryetar Bashkie 818 640 lekë.
Incomes from Bonuses
1) Të ardhura nga bonusi për transportin si Kryetar Bashkie 360 000 lekë.
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga dhënia me qira e ndërtesës së shkollës "Rilindja" 7 200 000 lekë.
2) Të ardhura nga dhënia me qira e një apartamenti në Tiranë 720 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja: të ardhura nga paga si drejtor shkolle 540 000 lekë.
Payments received for obligations from third parties
1) Shitje automjeti për vlerën 32 500 euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function1111%
OthersNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën 882 503 lekë për një kredi bankare të marrë për blerje të një apartamenti banimi në Tiranë, e aktivizuar prej vitit 2003.
2) Detyrime të paguara në vlerën 6 835 634 lekë për një kredi të marrë për ndërtesën e shkollës "Rilindja", e aktivizuar prej vitit 2006.
3) Blerje automjeti në vlerën 36 550 euro.