Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 340 514 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për periudhën 15.05.2019-16.08.2019.
2) Të ardhura në vlerën 427 227 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Pogradec deri në 31.12.2019.
3) Të ardhura suplementare në vlerën 228 698 Lekë nga ISSH deri në 31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 31 875 Lekë si shpërblime nga Këshilli i Qarkut Korçë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Majlinda Xhakolli, të ardhura në vlerën 74 512 Lekë nga paga për periudhën 24.09.2019-31.12.2019.
2) Djali, Z. Rei Xhakolli, të ardhura në vlerën 6 000 Euro nga shitja e automjetit të tipit Volkswagen Golf sipas kontratës datë 19.11.2019.
3) Djali, Z. Rei Xhakolli, të ardhura në vlerën 900 000 Lekë nga shitja e autoveturës së tipit Mitsubishi datë 20.11.2019.
4) Djali, Z. Rei Xhakolli, të ardhura në vlerën 237 406 Lekë nga paga dhe shpërblimet si punonjës pranë shoqërisë AlbGaz Sh.a.
5) Vajza, Znj. Ilma Xhakolli (Cunge), të ardhura në vlerën 906 104 Lekë nga paga pranë AMF-së për periudhën 05.05.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 15 000 Euro nga shitja e automjetit të tipit Daimler Chrysler sipas kontratës së shitblerjes.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar 100% të një automjeti të tipit Land Rover me vlerë 30 000 Euro të blerë në vitin 2019 me të ardhura nga shitja e makinës Daimler Chrysler (15 000 Euro) dhe kursimet familjare (15 000 Euro).
2) Djali, Z. Rei Xhakolli, pronar 100% të një autoveture të tipit Mitsubishi me vlerë 6 000 Euro të blerë sipas Kontratës datë 10.10.2019. Burimi i të ardhurave është nga shitja e automjetit të tipit Volkswagen golf sipas kontratës datë 19.11.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shumën 30 000 Euro për blerjen e automjetit të tipit Land Rover.
2) Djali, Z. Rei Xhakolli, shpenzuar shumën 6 000 Euro për blerjen e automjetit të tipit Mistubishi sipas kontratës datë 10.10.2019.