Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 340 514 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për periudhën 15.05.2019-16.08.2019.
2) Të ardhura në vlerën 427 227 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Pogradec deri në 31.12.2019.
3) Të ardhura suplementare në vlerën 228 698 Lekë nga ISSH deri në 31.12.2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 31 875 Lekë si shpërblime nga Këshilli i Qarkut Korçë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Majlinda Xhakolli, të ardhura në vlerën 74 512 Lekë nga paga për periudhën 24.09.2019-31.12.2019.
2) Djali, Z. Rei Xhakolli, të ardhura në vlerën 6 000 Euro nga shitja e automjetit të tipit Volkswagen Golf sipas kontratës datë 19.11.2019.
3) Djali, Z. Rei Xhakolli, të ardhura në vlerën 900 000 Lekë nga shitja e autoveturës së tipit Mitsubishi datë 20.11.2019.
4) Djali, Z. Rei Xhakolli, të ardhura në vlerën 237 406 Lekë nga paga dhe shpërblimet si punonjës pranë shoqërisë AlbGaz Sh.a.
5) Vajza, Znj. Ilma Xhakolli (Cunge), të ardhura në vlerën 906 104 Lekë nga paga pranë AMF-së për periudhën 05.05.2019-31.12.2019.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 15 000 Euro nga shitja e automjetit të tipit Daimler Chrysler sipas kontratës së shitblerjes.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar 100% të një automjeti të tipit Land Rover me vlerë 30 000 Euro të blerë në vitin 2019 me të ardhura nga shitja e makinës Daimler Chrysler (15 000 Euro) dhe kursimet familjare (15 000 Euro).
2) Djali, Z. Rei Xhakolli, pronar 100% të një autoveture të tipit Mitsubishi me vlerë 6 000 Euro të blerë sipas Kontratës datë 10.10.2019. Burimi i të ardhurave është nga shitja e automjetit të tipit Volkswagen golf sipas kontratës datë 19.11.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shumën 30 000 Euro për blerjen e automjetit të tipit Land Rover.
2) Djali, Z. Rei Xhakolli, shpenzuar shumën 6 000 Euro për blerjen e automjetit të tipit Mistubishi sipas kontratës datë 10.10.2019.