Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 870 226 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qira njësi me sip. 32.48 m2, 144 000 lekë.
2) Të ardhura nga qira njësi me sip. 79.52 m2, 312 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, përfituar 1 150 000 lekë sipas VKM nr. 901, datë 12.12.2012 mbi kompensimin dhe shpërblimin e pronarëve.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si administratore dhe ortake e vetme e IRC-Studio shpk, 319 680 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga fitimi pas tatimit i IRC-Studio shpk, 0 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëArkëtuar 20 000 euro nga shitje ap. në shumën 30 000 euro, për të cilën mbetën 10 000 euro për t’u tërhequr nga llogaria e noteres në vitin 2017.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion116%
Të tjera
1) Blerë bono thesari 12-mujore me shumën e tërhequr nga blerja e kryer më parë, rinovim, 10 000 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 3 051 569 lekë.
3) Gjendja e parave kesh, shtuar me 15 000 euro.
4) Vajza, gjendja e llogarisë bankare më 31 dhjetor, 6 309 euro.