Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 870 226 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qira njësi me sip. 32.48 m2, 144 000 lekë.
2) Të ardhura nga qira njësi me sip. 79.52 m2, 312 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, përfituar 1 150 000 lekë sipas VKM nr. 901, datë 12.12.2012 mbi kompensimin dhe shpërblimin e pronarëve.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si administratore dhe ortake e vetme e IRC-Studio shpk, 319 680 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga fitimi pas tatimit i IRC-Studio shpk, 0 lekë.
Payments received for obligations from third partiesArkëtuar 20 000 euro nga shitje ap. në shumën 30 000 euro, për të cilën mbetën 10 000 euro për t’u tërhequr nga llogaria e noteres në vitin 2017.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function116%
Others
1) Blerë bono thesari 12-mujore me shumën e tërhequr nga blerja e kryer më parë, rinovim, 10 000 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 3 051 569 lekë.
3) Gjendja e parave kesh, shtuar me 15 000 euro.
4) Vajza, gjendja e llogarisë bankare më 31 dhjetor, 6 309 euro.