Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, 1 896 470 lekë.
2) Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm, Universiteti “Luarasi”, Fakulteti i Drejtësisë, 87 826 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiraja e apartamentit 2+ I, në Tiranë, janar - qershor 2014, 300 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja të ardhura nga paga në pozicionin Përgjegjëse e Arkivit në Kuvendin e RSH në vlerën 797 587 lekë.
2) Vajza, të ardhura nga bursa në vlerën 8 900 euro nga universiteti i Utrecht, Hollandë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiar të pashlyer - 25 991 euro, e marrë në maj 2005 me principal 40 000 euro, afat shlyerje 20 vjet, për blerje apartamenti me sip. 102.4 m2 + 76.5 m2 verandë.
2) Kredi në një bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiar 7 802 euro, e marrë në qershor 2008, me principal 20 000 euro, afat shlyerje 10 vjet, për arredim ap.
3) Bashkëjetuesja, Rudina Shiroka, pronare e një trualli me sip. 512 m2 dhe një godinë banimi, me sip. 218 m2, në Tiranë, trashëgimi, nga babai, Nikolin Shiroka.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc

1) Detyrime të paguara nga bashkëshortja për shlyerjen e një kredie personale në vlerën 300 000 lekë, në bankë të nivelit të dytë.
2) Detyrime në vlerën 10 000 euro për akomodim dhe jetesë të vajzës në universitet.