Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, 1 896 470 lekë.
2) Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm, Universiteti “Luarasi”, Fakulteti i Drejtësisë, 87 826 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja e apartamentit 2+ I, në Tiranë, janar - qershor 2014, 300 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja të ardhura nga paga në pozicionin Përgjegjëse e Arkivit në Kuvendin e RSH në vlerën 797 587 lekë.
2) Vajza, të ardhura nga bursa në vlerën 8 900 euro nga universiteti i Utrecht, Hollandë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiar të pashlyer - 25 991 euro, e marrë në maj 2005 me principal 40 000 euro, afat shlyerje 20 vjet, për blerje apartamenti me sip. 102.4 m2 + 76.5 m2 verandë.
2) Kredi në një bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiar 7 802 euro, e marrë në qershor 2008, me principal 20 000 euro, afat shlyerje 10 vjet, për arredim ap.
3) Bashkëjetuesja, Rudina Shiroka, pronare e një trualli me sip. 512 m2 dhe një godinë banimi, me sip. 218 m2, në Tiranë, trashëgimi, nga babai, Nikolin Shiroka.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc

1) Detyrime të paguara nga bashkëshortja për shlyerjen e një kredie personale në vlerën 300 000 lekë, në bankë të nivelit të dytë.
2) Detyrime në vlerën 10 000 euro për akomodim dhe jetesë të vajzës në universitet.