Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, 1 896 470 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura nga paga si inspektore pranë Komisionerit Kundër Diskriminimit, 710 280 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëpronar me 50 %, me bashkëshorten Rudina Hoxha i një banesë në Shkodër, sip. 65 m2, shitur me vlerë 3 400 000 lekë.
2) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiar të pashlyer - 4 609 533 lekë, marrë në datën 27.05.2012, afat shlyerje 15 vjet, interes 4 %.
3) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer - 233 336 lekë, marrë më darë 14.07.2014, me principal 250 000 lekë, afat shlyerje 60 muaj, normë interesi 6 %.
4) Detyrim në vlerën 37 850 euro ndaj subjektit Gener-2 shpk (ish-Vigan Konstruksion dhe “Ish - Daniela sh.p.k”, për blerje banese.
5) Detyrim huaje 9 900 euro, ndaj shtetasit Ardian Guri.
6) Detyrim 404 145 lekë, për prekje overdrafti gjatë viteve 2013 – 2014.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka