Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si anëtar i Gjykatës Kushtetuese, 1 896 470 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura nga paga si inspektore pranë Komisionerit Kundër Diskriminimit, 710 280 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëpronar me 50 %, me bashkëshorten Rudina Hoxha i një banesë në Shkodër, sip. 65 m2, shitur me vlerë 3 400 000 lekë.
2) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiar të pashlyer - 4 609 533 lekë, marrë në datën 27.05.2012, afat shlyerje 15 vjet, interes 4 %.
3) Kredi në një bankë të nivelit të dytë, detyrimi financiar i pashlyer - 233 336 lekë, marrë më darë 14.07.2014, me principal 250 000 lekë, afat shlyerje 60 muaj, normë interesi 6 %.
4) Detyrim në vlerën 37 850 euro ndaj subjektit Gener-2 shpk (ish-Vigan Konstruksion dhe “Ish - Daniela sh.p.k”, për blerje banese.
5) Detyrim huaje 9 900 euro, ndaj shtetasit Ardian Guri.
6) Detyrim 404 145 lekë, për prekje overdrafti gjatë viteve 2013 – 2014.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka