Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Paga si Anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 1 678 534 lekë.
3) Paga si pedagoge e jashtme në shkollën e lartë jopublike “Justicia” 90 000 lekë.
4) Paga si pedagoge e jashtme në shkollën e lartë jopublike “Gjon Buzuku” 94 032 lekë.
Të ardhura nga BonuseBonuse për shpenzime transporti për shkak të funksionit 420 000 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Interesa në vlerën 103 362 lekë nga riinvestime në ankandin e bonove të thesarit të Bankës së Shqipërisë.
2) Interesa në vlerën 57 375 lekë nga riinvestime në ankandin e bonove të thesarit të Bankës së Shqipërisë.
3) Interesa në vlerën 36 028 lekë nga pjesëmarrje në ankandin e Bankës së Shqipërisë për blerje bono thesari.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion123%
Të tjera-