Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Paga si Anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 1 678 534 lekë.
3) Paga si pedagoge e jashtme në shkollën e lartë jopublike “Justicia” 90 000 lekë.
4) Paga si pedagoge e jashtme në shkollën e lartë jopublike “Gjon Buzuku” 94 032 lekë.
Incomes from BonusesBonuse për shpenzime transporti për shkak të funksionit 420 000 lekë.
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Interesa në vlerën 103 362 lekë nga riinvestime në ankandin e bonove të thesarit të Bankës së Shqipërisë.
2) Interesa në vlerën 57 375 lekë nga riinvestime në ankandin e bonove të thesarit të Bankës së Shqipërisë.
3) Interesa në vlerën 36 028 lekë nga pjesëmarrje në ankandin e Bankës së Shqipërisë për blerje bono thesari.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function123%
Others-


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc
Nuk ka