Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura me vlerë 876 720 Lekë nga paga si Kryetare e Bashkisë Prrenjas.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura me vlerë 57 000 Lekë si anëtare e Këshillit të Qarkut Elbasan.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, të ardhura neto të vitit me vlerë 841 927 Lekë nga paga pranë Albanian Univeristy.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësim me 184 937 Lekë në llogarinë bankare pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2016 ishte 1 061 654 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 876 720 Lekë.
2) Shtesë me 57 000 Lekë në llogarinë bankare pranë Union Bank, gjendja e të cilës 31 Dhjetor 2017 u bë 57 000 Lekë.
3) Gjendje prej 0 Lekë në llogarinë pranë Credins Bank.
4) Bashkëshorti, shtesë me 301 823 Lekë në llogarinë bankare pranë Alpha Bank gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2016 ishte 548 738 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 850 556 Lekë.
5) Bashkëshorti,, pakësim me 3 540 Lekë në llogarinë bankare pranë Procredit Bank gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2016 ishte 25 880 Lekë dhe në 31 Dhjetor u bë 22 340 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shlyer shuma prej 229 316 Lekë për kredinë me vlerë 2 800 000 marrë në datë 12.05.2014 pranë Raiffeisen Bank. Gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 0 Lekë.