Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura me vlerë 876 720 Lekë nga paga si Kryetare e Bashkisë Prrenjas.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura me vlerë 57 000 Lekë si anëtare e Këshillit të Qarkut Elbasan.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, të ardhura neto të vitit me vlerë 841 927 Lekë nga paga pranë Albanian Univeristy.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësim me 184 937 Lekë në llogarinë bankare pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2016 ishte 1 061 654 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 876 720 Lekë.
2) Shtesë me 57 000 Lekë në llogarinë bankare pranë Union Bank, gjendja e të cilës 31 Dhjetor 2017 u bë 57 000 Lekë.
3) Gjendje prej 0 Lekë në llogarinë pranë Credins Bank.
4) Bashkëshorti, shtesë me 301 823 Lekë në llogarinë bankare pranë Alpha Bank gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2016 ishte 548 738 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 850 556 Lekë.
5) Bashkëshorti,, pakësim me 3 540 Lekë në llogarinë bankare pranë Procredit Bank gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2016 ishte 25 880 Lekë dhe në 31 Dhjetor u bë 22 340 Lekë.