Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013

Notice: Undefined index: Ujësjellës-Kanalizime in /home/spending/application/views/scripts/moneypower/view.phtml on line 466
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetPaga si Kryetar i Bashkisë Shijak në vlerën 737 568 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës në vlerën 140 400 lekë.
2) Të ardhura si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës pranë Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime sha Durrës në vlerën 81 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesInteresa bankare në vlerën 16 218 lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja zonja Aljona Buka paga pranë Eurotech-Cement shpk në vlerën 480 000 lekë.
2) Nëna pension pleqërie në vlerën 170 316 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion132%
Të tjera
1) Detyrime të papaguara në vlerën 1 701 542 lekë për një kredi për blerje apartamenti me sip. 96 m2 marrë më 14.09.2010 në bankë të nivelit të dytë me principal 2 172 182 lekë, me interes 0%, afat shlyerje 180 muaj dhe këst mujor 12 500 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 692 693 lekë për një kredi konsumatore marrë më 15.08.2013 në bankë të nivelit të dytë me principal 580 000 lekë, interes 16.05%, afat shlyerje 42 muaj dhe këst mujor 18 195 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -144 812 lekë për një kredi për blerje apartamenti me sip. 96 m2 marrë më 14.09.2010 në bankë të nivelit të dytë me principal 2 172 182 lekë, me interes 0%, afat shlyerje 180 muaj dhe këst mujor 12 500 lekë.
2) Detyrime të paguara në vlerën -796 874 lekë për një kredi konsumatore marrë më 26.04.2012 në bankë të nivelit të dytë, me principal 1 000 000 lekë, interes 14% dhe afat shlyerje 24 muaj.
3) Detyrime të paguara në vlerën -72 816 lekë për një kredi konsumatore marrë më 15.08.2013 në bankë të nivelit të dytë me principal 580 000 lekë, interes 16.05%, afat shlyerje 42 muaj dhe këst mujor 18 195 lekë.