Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013

Notice: Undefined index: Ujësjellës-Kanalizime in /home/spending/application/views/scripts/moneypower/view.phtml on line 466
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga si Kryetar i Bashkisë Shijak në vlerën 737 568 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of Boards
1) Të ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës në vlerën 140 400 lekë.
2) Të ardhura si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës pranë Shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime sha Durrës në vlerën 81 000 lekë.
Incomes from bank interestsInteresa bankare në vlerën 16 218 lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja zonja Aljona Buka paga pranë Eurotech-Cement shpk në vlerën 480 000 lekë.
2) Nëna pension pleqërie në vlerën 170 316 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function132%
Others
1) Detyrime të papaguara në vlerën 1 701 542 lekë për një kredi për blerje apartamenti me sip. 96 m2 marrë më 14.09.2010 në bankë të nivelit të dytë me principal 2 172 182 lekë, me interes 0%, afat shlyerje 180 muaj dhe këst mujor 12 500 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 692 693 lekë për një kredi konsumatore marrë më 15.08.2013 në bankë të nivelit të dytë me principal 580 000 lekë, interes 16.05%, afat shlyerje 42 muaj dhe këst mujor 18 195 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -144 812 lekë për një kredi për blerje apartamenti me sip. 96 m2 marrë më 14.09.2010 në bankë të nivelit të dytë me principal 2 172 182 lekë, me interes 0%, afat shlyerje 180 muaj dhe këst mujor 12 500 lekë.
2) Detyrime të paguara në vlerën -796 874 lekë për një kredi konsumatore marrë më 26.04.2012 në bankë të nivelit të dytë, me principal 1 000 000 lekë, interes 14% dhe afat shlyerje 24 muaj.
3) Detyrime të paguara në vlerën -72 816 lekë për një kredi konsumatore marrë më 15.08.2013 në bankë të nivelit të dytë me principal 580 000 lekë, interes 16.05%, afat shlyerje 42 muaj dhe këst mujor 18 195 lekë.