Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 206 146 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga Këshilli i Europës për misione në Moldavi, 3 054 euro.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiraja, 7 665 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura nga pensioni, 395 532 lekë.
2) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga shoqëria Matrix-Konstruksion shpk, 234 432 lekë, dividenti akoma nuk është shpërndarë.
3) Bashkëshortja e djalit, të ardhura nga paga nga shoqëria Matrix-Konstruksion shpk, 558 600 lekë.
4) Bashkëshortja e djalit, të ardhura nga paga nga shoqëria D&L-Administrim shpk, 930 504 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion168%
Të tjera
1) Gjendje llogari bankare pakësuar me 2 972 dollar.
2) Gjendje llogari bankare shtuar me 10 628 euro, me të ardhura nga qira dhe interesa bankare.
3) Gjendje llogari bankare pakësuar me 1 398 118 lekë.
4) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 18 815 euro.
5) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 640 dollar.
6) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 537 741 lekë.
7) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 8 888 euro.
8) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 531 712 lekë.
9) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 2 561 euro.
10) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 59 627 lekë.
11) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 711 euro.
12) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 2 396 euro.
13) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 256 euro.
14) Djali Arjan Leskaj, gjendje para cash, 17 000 euro.
15) Bashkëshortja e djalit Arjan, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor, shtuar me 1 000 dollar.
16) Djali Arjan Leskaj, kontratë dhënie me qira ambienti me sip. 271 m2 në Tiranë, pjesa takuese ½ e pronësisë.
17) Djali Arjan Leskaj, kontratë dhënie me qira ambienti me sip. 95 m2 në Tiranë, pjesa takuese ½ e pronësisë.
18) Djali Arjan Leskaj, kontratë dhënie me qira ambienti me sip. 1 744 m2 në Tiranë, pjesa takuese ½ e pronësisë.
19) Djali Arjan Leskaj, kontratë dhënie me qira ambienti me sip. 30.5 m2 në Tiranë, pjesa takuese ½ e pronësisë.
20) Djali Arjan Leskaj, kontratë dhënie me qira ambienti me sip. 80 m2 në Tiranë, pjesa takuese ½ e pronësisë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Djali Arjan Leskaj, likujduar -8 386 335 lekë për ndërtim vile.