Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 206 146 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura nga Këshilli i Europës për misione në Moldavi, 3 054 euro.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiraja, 7 665 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, të ardhura nga pensioni, 395 532 lekë.
2) Djali Arjan Leskaj, të ardhura nga shoqëria Matrix-Konstruksion shpk, 234 432 lekë, dividenti akoma nuk është shpërndarë.
3) Bashkëshortja e djalit, të ardhura nga paga nga shoqëria Matrix-Konstruksion shpk, 558 600 lekë.
4) Bashkëshortja e djalit, të ardhura nga paga nga shoqëria D&L-Administrim shpk, 930 504 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function168%
Others
1) Gjendje llogari bankare pakësuar me 2 972 dollar.
2) Gjendje llogari bankare shtuar me 10 628 euro, me të ardhura nga qira dhe interesa bankare.
3) Gjendje llogari bankare pakësuar me 1 398 118 lekë.
4) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 18 815 euro.
5) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 640 dollar.
6) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 537 741 lekë.
7) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 8 888 euro.
8) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 531 712 lekë.
9) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 2 561 euro.
10) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 59 627 lekë.
11) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 711 euro.
12) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 2 396 euro.
13) Djali Arjan Leskaj, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor, 256 euro.
14) Djali Arjan Leskaj, gjendje para cash, 17 000 euro.
15) Bashkëshortja e djalit Arjan, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor, shtuar me 1 000 dollar.
16) Djali Arjan Leskaj, kontratë dhënie me qira ambienti me sip. 271 m2 në Tiranë, pjesa takuese ½ e pronësisë.
17) Djali Arjan Leskaj, kontratë dhënie me qira ambienti me sip. 95 m2 në Tiranë, pjesa takuese ½ e pronësisë.
18) Djali Arjan Leskaj, kontratë dhënie me qira ambienti me sip. 1 744 m2 në Tiranë, pjesa takuese ½ e pronësisë.
19) Djali Arjan Leskaj, kontratë dhënie me qira ambienti me sip. 30.5 m2 në Tiranë, pjesa takuese ½ e pronësisë.
20) Djali Arjan Leskaj, kontratë dhënie me qira ambienti me sip. 80 m2 në Tiranë, pjesa takuese ½ e pronësisë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Djali Arjan Leskaj, likujduar -8 386 335 lekë për ndërtim vile.