Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 1 287 573 Lekë.
2) Të ardhurat në vlerë 440 000 Lekë si rimbursim të shpenzimeve të karburantit.
3) Të ardhurat në vlerë 204 000 Lekë si rimbursim të shpenzimeve të telefonit.
4) Të ardhura si honorare nga mbledhjet e komisioneve parlamentare, 17 000 Lekë.
5) Të ardhura si dieta brenda vendit dhe akomodime, shuma 827 750 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Hanxhari, të ardhura në vlerën 9 931.09 Euro nga paga si arsimtare pranë Drejtorisë Arsimore të Janinës, Greqi.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja monetare cash si kursime nga të ardhurat personale, 1 900 Euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare të pagës në një bankë të nivelit të dytë është 42 703.71 Lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në Mbretërinë e Bashkuar, në emër të djalit me burim të ardhura nga paga e prindërve është në shumën 974.42 Pound.
4) Kredi bankare për banesë në një bankë të nivelit të dytë. Detyrimi i likuiduar në vitin 2018 është 4 464.07 Euro ndërsa gjendja e detyrimit të pashlyer është 10 509 Euro.
5) Kredi bankare për qëllime studimore për vitin akademik 2018-2019, të marrë nga djali pranë një Agjensie Jofitimprurëse të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, sipas kushteve standarte për studentët nga vendet e BE-së. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor është 9 250 Pound.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 4 464.07 Euro, si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë për blerje shtëpie.