Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 1 287 573 Lekë.
2) Të ardhurat në vlerë 440 000 Lekë si rimbursim të shpenzimeve të karburantit.
3) Të ardhurat në vlerë 204 000 Lekë si rimbursim të shpenzimeve të telefonit.
4) Të ardhura si honorare nga mbledhjet e komisioneve parlamentare, 17 000 Lekë.
5) Të ardhura si dieta brenda vendit dhe akomodime, shuma 827 750 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Hanxhari, të ardhura në vlerën 9 931.09 Euro nga paga si arsimtare pranë Drejtorisë Arsimore të Janinës, Greqi.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja monetare cash si kursime nga të ardhurat personale, 1 900 Euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare të pagës në një bankë të nivelit të dytë është 42 703.71 Lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në Mbretërinë e Bashkuar, në emër të djalit me burim të ardhura nga paga e prindërve është në shumën 974.42 Pound.
4) Kredi bankare për banesë në një bankë të nivelit të dytë. Detyrimi i likuiduar në vitin 2018 është 4 464.07 Euro ndërsa gjendja e detyrimit të pashlyer është 10 509 Euro.
5) Kredi bankare për qëllime studimore për vitin akademik 2018-2019, të marrë nga djali pranë një Agjensie Jofitimprurëse të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, sipas kushteve standarte për studentët nga vendet e BE-së. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor është 9 250 Pound.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 4 464.07 Euro, si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë për blerje shtëpie.