Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 383 922 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qiraja e zyrës, 3 278 euro.
2) Të ardhura nga qiraja e zyrës, 300 000 lekë.
3) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 26.34 m2, 360 000 lekë.
4) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 90.26 m2, 5 525 euro.
5) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 66.5 m2, 600 000 lekë.
6) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 89.16 m2, 3 815 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si notere publike, 2 285 378 lekë.
2) Djali, të ardhura nga puna si Drejtor Kabineti dhe zëdhënës i Komisionit të Shërbimit Civil, 842 625 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga dividentë (i vitit
2014) shoqëria Albsig , Alb Siguracion NIPT K42108801C, 3 956 594 lekë.
4) Vajza, Ilda Muçmataj, ta ardhura nga paga në Fakultetin Juridik, 1 028 428 lekë.
5) Vajza, Ilda Muçmataj, të ardhura nga paga si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës në shoqërinë Albsig sha, 550 000 lekë.
6) Vajza, Ilda Muçmataj, të ardhura nga projekti “Harmonizimi i Legjislacionit Shqiptar me EU-Acquis”, 293 250 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion226%
Të tjera
1) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 927 375 lekë, pakësuar me 132 842 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 4 575 500 lekë për hua të datës 27.06.2008 për shtim kapitali (Maqedoni).
3) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 32 697 euro, shtuar me 8 807 euro.
4) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 576 282 lekë, pakësuar me 27 760 lekë.
5) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 2 091 913 lekë, shtuar me 17 712 lekë.
6) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 22 302 euro, shtuar me 114 euro.
7) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 263 272 lekë, shtuar me 263 132 lekë.
8) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 449 389 lekë, pakësuar 3 000 lekë.
9) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 834 684 lekë, shtuar me 12 098 lekë.
10) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 228 836 lekë, pakësuar me 145 273 lekë.
11) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 758 231 lekë, shtuar me 5 464 lekë.
12) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 4 284 645 lekë, shtuar me 4 024 818 lekë.
13) Bashkëshortja, gjendje para cash, shtuar me 5 500 000 lekë.
14) Djali, Saimir, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 150 euro.
15) Vajza, Ilda, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 898 419 lekë, shtuar me 618 025 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka