Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 383 922 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiraja e zyrës, 3 278 euro.
2) Të ardhura nga qiraja e zyrës, 300 000 lekë.
3) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 26.34 m2, 360 000 lekë.
4) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 90.26 m2, 5 525 euro.
5) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 66.5 m2, 600 000 lekë.
6) Të ardhura nga qiraja e njësisë me sip. 89.16 m2, 3 815 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si notere publike, 2 285 378 lekë.
2) Djali, të ardhura nga puna si Drejtor Kabineti dhe zëdhënës i Komisionit të Shërbimit Civil, 842 625 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga dividentë (i vitit
2014) shoqëria Albsig , Alb Siguracion NIPT K42108801C, 3 956 594 lekë.
4) Vajza, Ilda Muçmataj, ta ardhura nga paga në Fakultetin Juridik, 1 028 428 lekë.
5) Vajza, Ilda Muçmataj, të ardhura nga paga si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës në shoqërinë Albsig sha, 550 000 lekë.
6) Vajza, Ilda Muçmataj, të ardhura nga projekti “Harmonizimi i Legjislacionit Shqiptar me EU-Acquis”, 293 250 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function226%
Others
1) Gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 927 375 lekë, pakësuar me 132 842 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 4 575 500 lekë për hua të datës 27.06.2008 për shtim kapitali (Maqedoni).
3) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 32 697 euro, shtuar me 8 807 euro.
4) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 576 282 lekë, pakësuar me 27 760 lekë.
5) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 2 091 913 lekë, shtuar me 17 712 lekë.
6) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 22 302 euro, shtuar me 114 euro.
7) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 263 272 lekë, shtuar me 263 132 lekë.
8) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 449 389 lekë, pakësuar 3 000 lekë.
9) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 834 684 lekë, shtuar me 12 098 lekë.
10) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 228 836 lekë, pakësuar me 145 273 lekë.
11) Bashkëshortja, gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor 758 231 lekë, shtuar me 5 464 lekë.
12) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 4 284 645 lekë, shtuar me 4 024 818 lekë.
13) Bashkëshortja, gjendje para cash, shtuar me 5 500 000 lekë.
14) Djali, Saimir, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 150 euro.
15) Vajza, Ilda, gjendje llogari bankare më 31 dhjetor 898 419 lekë, shtuar me 618 025 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka