Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 322 714.80 Lekë nga paga si Drejtoreshë e Përgjithshme e AZHBR-së.
Të ardhura nga BonuseTë ardhura neto në vlerën 198 050 Lekë nga honoraret si Drejtoreshë e Përgjithshme e AZHBR-së.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura neto në vlerën 15.59 Lekë dhe 0.31 Dollarë nga interesat bankare për llogaritë në Lekë dhe Dollarë.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura neto në vlerën 8 800 Euro nga qiraja mujore e dyqanit në Tiranë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëjetuesi Z.Erti Lutaj, të ardhura në vlerën 7 588 646 Lekë si person fizik me NIPT L91912002K, themeluar në 12.07.2019, me objekt aktiviteti marrje-dhënie me qira dhe shërbime marketingu.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Llogari bankare me gjendje 324 917.71 Lekë.
2) Llogari bankare me gjendje 752.99 Euro.
3) Llogari bankare me gjendje 3 032.86 Dollarë.
4) Kartë krediti MC Revolving Card me limit 4 mijë Euro, për të cilën subjekti ka një detyrim prej 907.04 Eurosh për të shlyer.
5) Bashkëjetuesi Z.Erti Lutaj, llogari bankare si person fizik me NIPT L91912002K me gjendje 3 555 302.26 Lekë.
6) Bashkëjetuesi Z.Erti Lutaj, llogari bankare si person fizik me NIPT L91912002K me gjendje 9 949 Lekë.
7) Bashkëjetuesi Z.Erti Lutaj, shtuar tokë are me vlerë 30 000 Euro me pjesë takuese 3/11 ose 3 000 m2, nga sipërfaqja totale prej 11 000 m2. Pasuria është krijuar më 15.10.2020, sipas kontratës me çmim 10 Euro/m2.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Subjekti ka shpenzuar 7 037.85 Euro gjatë vitit 2020 si shlyerje e Principalit dhe të kredisë bankare për shtëpi me vlerë 107 500 Euro me afat 13.3 vjet, të marrë më 16.08.2018. Mbetet pa shlyer 91 631.98 Euro.