Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 157 736 Lekë si Kryetar i Bashkisë Krujë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 76 500 Lekë nga shpërblimet si Anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës për vitin 2019.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëjetuesja, Znj. Blerta Tusha, të ardhura neto në vlerën 1 200 862 Lekë nga paga si punonjëse pranë Shoqërisë “Albcontrol” Sh.a për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraGjendje të mjeteve monetare cash, 820 000 Lekë si kursime të pagës neto dhe përfitimeve të tjera financiare.
Deri ne Maj 2023 sipas Open Corporates Albania rezultojne biznese te zoteruara nga persona ne lidhje interesi me subjektin deklarues si vijon: Artur Bushi - A & I Bushi


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka