Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 1 157 736 Lekë si Kryetar i Bashkisë Krujë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 76 500 Lekë nga shpërblimet si Anëtar i Këshillit të Qarkut Durrës për vitin 2019.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëjetuesja, Znj. Blerta Tusha, të ardhura neto në vlerën 1 200 862 Lekë nga paga si punonjëse pranë Shoqërisë “Albcontrol” Sh.a për vitin 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersGjendje të mjeteve monetare cash, 820 000 Lekë si kursime të pagës neto dhe përfitimeve të tjera financiare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka