Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 493 122 Lekë nga paga dhe nga rimbursimi i shpenzimeve të tjera pranë Bashkisë Fier.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 76 500 Lekë nga shpërblimet si anëtar i Këshillit të Qarkut Fier.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Irena Subashi, të ardhura në vlerën 656 080.4 Lekë nga paga praë Drejtorisë Arsimore Rajonale Fier.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me gjendje 1 357 723.31 Leke në 31.12.2019 me pjese takuese 50%, me burim të ardhura nga paga pranë Bashkisë Fier 2015-2016 dhe nga shpërblimet e Këshillit të Qarkut Fier deri në 31.12.2019.
2) Llogari bankare me gjendje 877.8 Lekë në 31.12.2019 me pjesë takuese 50% me burim të ardhura nga paga pranë Bashkisë Fier.
3) Llogari bankare me gjendje 2 397.4 Lekë në 31.12.2019 me pjesë takuese 50% me burim të ardhura si deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
4) Gjendje të mjeteve monetare cash në 31.12.2019, shuma 3 500 000 Lekë.
5) Kredi bankare me principal 3 000 000 Lekë, me afat 60 muaj, disbursuar në datë 27.12.2017, për të cilën është likuiduar shuma 612 709.47 Lekë principal dhe 92 350.53 Lekë interesa. Gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer në 31.12.2019 është 1 276 919.63 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Irena Subashi, gjendje të llogarisë bankare 25.22 Lekë me burim të ardhura nga paga pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Fier.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 705 060 Lekë si shlyerje të principalit (612 709.47 Lekë) dhe interesave (92 350.53 Lekë) të kredisë bankare të marrë në 27.12.2017 me vlerë 3 000 000 Lekë dhe me afat 60 muaj.