Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 493 122 Lekë nga paga dhe nga rimbursimi i shpenzimeve të tjera pranë Bashkisë Fier.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 76 500 Lekë nga shpërblimet si anëtar i Këshillit të Qarkut Fier.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Irena Subashi, të ardhura në vlerën 656 080.4 Lekë nga paga praë Drejtorisë Arsimore Rajonale Fier.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me gjendje 1 357 723.31 Leke në 31.12.2019 me pjese takuese 50%, me burim të ardhura nga paga pranë Bashkisë Fier 2015-2016 dhe nga shpërblimet e Këshillit të Qarkut Fier deri në 31.12.2019.
2) Llogari bankare me gjendje 877.8 Lekë në 31.12.2019 me pjesë takuese 50% me burim të ardhura nga paga pranë Bashkisë Fier.
3) Llogari bankare me gjendje 2 397.4 Lekë në 31.12.2019 me pjesë takuese 50% me burim të ardhura si deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
4) Gjendje të mjeteve monetare cash në 31.12.2019, shuma 3 500 000 Lekë.
5) Kredi bankare me principal 3 000 000 Lekë, me afat 60 muaj, disbursuar në datë 27.12.2017, për të cilën është likuiduar shuma 612 709.47 Lekë principal dhe 92 350.53 Lekë interesa. Gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer në 31.12.2019 është 1 276 919.63 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Irena Subashi, gjendje të llogarisë bankare 25.22 Lekë me burim të ardhura nga paga pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Fier.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 705 060 Lekë si shlyerje të principalit (612 709.47 Lekë) dhe interesave (92 350.53 Lekë) të kredisë bankare të marrë në 27.12.2017 me vlerë 3 000 000 Lekë dhe me afat 60 muaj.