Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 197 501 Lekë nga paga mujore si zv.dekan pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës.
2) Honorare mujore në vlerën 484 500 Lekë nga shkrimet dhe analizat në Gazetën Panorama.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshHonorare në vlerën 707 778 Lekë si anëtar i Autoritetit të Mediave Audiovizive.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja Znj.Elda Mataj, të ardhura në vlerën 1 066 365 Lekë nga punësimi në Bankën e Shqipërisë.
2) Bashkëshortja Znj.Elda Mataj, të ardhura në vlerën 344 624 Lekë si shpërblime nga puna pranë Bankës së Shqipërisë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 500 Euro nga shitja e automjetit tip “Audi A 6”, sipas kontratës së shitjes të firmosur më 10.09.2020.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse me gjendje 1 345 780 Lekë më 31.12.2020.
2) Llogari rrjedhëse me gjendje 1 874.43 Lekë më 31.12.2020.
3) Llogari rrjedhëse me gjendje 157.33 Euro.
4) Bashkëshortja Znj.Elda Mataj, shtuar me 331 169 Lekë llogaria bankare, gjendja e së cilës më 31.12.2020 është 464 336 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Blerje pasurie të paluajtshme dëftesë/deklaratë doganore më 09.09.2020 me vlerë 7 000 Euro.
2) Subjekti ka shpenzuar 166 432.21 Lekë për shlyerjen e kësteve të kredisë për blerjen e apartamentit ku banon. Kanë mbetur pa shlyer edhe 3 649 950.56 Lekë.