Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 197 501 Lekë nga paga mujore si zv.dekan pranë Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës.
2) Honorare mujore në vlerën 484 500 Lekë nga shkrimet dhe analizat në Gazetën Panorama.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsHonorare në vlerën 707 778 Lekë si anëtar i Autoritetit të Mediave Audiovizive.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja Znj.Elda Mataj, të ardhura në vlerën 1 066 365 Lekë nga punësimi në Bankën e Shqipërisë.
2) Bashkëshortja Znj.Elda Mataj, të ardhura në vlerën 344 624 Lekë si shpërblime nga puna pranë Bankës së Shqipërisë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 500 Euro nga shitja e automjetit tip “Audi A 6”, sipas kontratës së shitjes të firmosur më 10.09.2020.
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Llogari rrjedhëse me gjendje 1 345 780 Lekë më 31.12.2020.
2) Llogari rrjedhëse me gjendje 1 874.43 Lekë më 31.12.2020.
3) Llogari rrjedhëse me gjendje 157.33 Euro.
4) Bashkëshortja Znj.Elda Mataj, shtuar me 331 169 Lekë llogaria bankare, gjendja e së cilës më 31.12.2020 është 464 336 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Blerje pasurie të paluajtshme dëftesë/deklaratë doganore më 09.09.2020 me vlerë 7 000 Euro.
2) Subjekti ka shpenzuar 166 432.21 Lekë për shlyerjen e kësteve të kredisë për blerjen e apartamentit ku banon. Kanë mbetur pa shlyer edhe 3 649 950.56 Lekë.