Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2012
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga vjetore pranë Komisionit të Prokurimit Prokurimit Publik në shumën 1 123 918 lekë
2) Paga vjetore si pedagoge pranë Albanian University në shumën 364 950 lekë
3) Honorare si lektore dhe komision vlerësimi pranë Auditit të Jashtëm Ministria e Financave, në shumën 29 430 lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
1) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 1 238 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
2) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 980 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
3) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 2 988 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
4) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 1 970 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
5) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 990 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
6) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 554 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
7) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 26 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
8) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 26 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
9) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 34 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
10) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 86 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
11) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 851 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
12) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 45 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
13) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 693 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
14) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 123 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
15) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 75 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
16) Zotëruese në masën 1/6 e një apartamenti me sipërfaqe 69 m2, trashëguar nga i ati me vendim gjykate datë 24.07.2012.
17) Zotëruese në masën 1/6 e një apartamenti në Golem, Kavajë me sipërfaqe 60 m2, trashëguar nga i ati me vendim gjykate datë 24.07.2012
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjeraDepozitë në bankë në shumën 60 801,8 lekë, krijuar nga të ardhurat nga pagat


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2012
expenseDesc
Nuk ka