Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2012
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga vjetore pranë Komisionit të Prokurimit Prokurimit Publik në shumën 1 123 918 lekë
2) Paga vjetore si pedagoge pranë Albanian University në shumën 364 950 lekë
3) Honorare si lektore dhe komision vlerësimi pranë Auditit të Jashtëm Ministria e Financave, në shumën 29 430 lekë
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage Rights
1) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 1 238 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
2) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 980 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
3) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 2 988 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
4) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 1 970 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
5) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 990 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
6) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 554 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
7) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 26 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
8) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 26 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
9) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 34 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
10) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 86 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
11) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 851 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
12) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 45 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
13) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 693 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
14) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 123 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
15) Zotëruese në masën 2/48 e një trualli me sip 75 m2, trashëguar nga i ati, me vendim gjykate datë 24.07.2012
16) Zotëruese në masën 1/6 e një apartamenti me sipërfaqe 69 m2, trashëguar nga i ati me vendim gjykate datë 24.07.2012.
17) Zotëruese në masën 1/6 e një apartamenti në Golem, Kavajë me sipërfaqe 60 m2, trashëguar nga i ati me vendim gjykate datë 24.07.2012
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
OthersDepozitë në bankë në shumën 60 801,8 lekë, krijuar nga të ardhurat nga pagat


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2012
expenseDesc
Nuk ka