Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga e deklaruesit në vlerën 1 406 547.75 Lekë
2) Të ardhura nga konsulenca dhe ekspertiza ne NDI në vlerën 2 925 Euro
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesa depozite bankare në vlerën 158 Euro
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura nga paga e bashkëshortes zj.Lindita Rusmali në vlerën 1 769 916.43 Lekë
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Shtuar shuma në llogari rrjedhëse në lekë në emër të bashkëshortes (paga) vlera 849.43 Lekë
2) Pakësuar shuma në llogari rrjedhëse në Euro në emër të bashkëshortes: 11 984.5 Euro (nga të cilat transferuar në llogari student në emër të Ilgen Rusmali shuma 10 236 Euro)
3) Shtuar shuma në llogari rrjedhëse (pagesa për konsulencë + ekspertizë): 2 925 Euro. Në emër të përbashkët
4) Shtuar shuma në llogarinë rrjedhëse në Bankë në lekë(page,honorare, shpërblime): 527 330.76 Lekë. Në emër të deklaruesit.
5) Shtuar interes depozite për depozitën bankare 21 000 Euro vlera shtesë126 Euro. Në emër të deklaruesit.
6) Shtuar interes depozite për depozitën bankare 8 000 Euro vlera shtesë 32 Euro. Në emër të deklaruesit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka