Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga e deklaruesit në vlerën 1 406 547.75 Lekë
2) Të ardhura nga konsulenca dhe ekspertiza ne NDI në vlerën 2 925 Euro
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesa depozite bankare në vlerën 158 Euro
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura nga paga e bashkëshortes zj.Lindita Rusmali në vlerën 1 769 916.43 Lekë
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Shtuar shuma në llogari rrjedhëse në lekë në emër të bashkëshortes (paga) vlera 849.43 Lekë
2) Pakësuar shuma në llogari rrjedhëse në Euro në emër të bashkëshortes: 11 984.5 Euro (nga të cilat transferuar në llogari student në emër të Ilgen Rusmali shuma 10 236 Euro)
3) Shtuar shuma në llogari rrjedhëse (pagesa për konsulencë + ekspertizë): 2 925 Euro. Në emër të përbashkët
4) Shtuar shuma në llogarinë rrjedhëse në Bankë në lekë(page,honorare, shpërblime): 527 330.76 Lekë. Në emër të deklaruesit.
5) Shtuar interes depozite për depozitën bankare 21 000 Euro vlera shtesë126 Euro. Në emër të deklaruesit.
6) Shtuar interes depozite për depozitën bankare 8 000 Euro vlera shtesë 32 Euro. Në emër të deklaruesit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka