Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Ministër në vlerën 267 640 lekë, për periudhën 10.09.2013 deri më 31.12.2013
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiratë në vlerën 4 800 euro, për periudhën 10.09.2013 deri më 31.12.2013
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura nga aktiviteti i bashkëshortes si notere në shumën 348 263 lekë, për periudhën 10.09.2013 deri më 31.12.2013
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Bankë në datën 31.12.2013 është në vlerën 377 445 lekë
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Bankë në datën 31.12.2013 është në vlerën 10 268 USD
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Bankë në datën 31.12.2013 është në vlerën 1 202 Euro
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Bankë në datën 31.12.2013 është në vlerën 651 Euro.
5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankë në datë 31.12.2013 në emër të bashkëshortes znj. Mediu është në shumën 112 448 Lekë