Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Ministër në vlerën 267 640 lekë, për periudhën 10.09.2013 deri më 31.12.2013
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qiratë në vlerën 4 800 euro, për periudhën 10.09.2013 deri më 31.12.2013
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura nga aktiviteti i bashkëshortes si notere në shumën 348 263 lekë, për periudhën 10.09.2013 deri më 31.12.2013
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Bankë në datën 31.12.2013 është në vlerën 377 445 lekë
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Bankë në datën 31.12.2013 është në vlerën 10 268 USD
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Bankë në datën 31.12.2013 është në vlerën 1 202 Euro
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në Bankë në datën 31.12.2013 është në vlerën 651 Euro.
5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në bankë në datë 31.12.2013 në emër të bashkëshortes znj. Mediu është në shumën 112 448 Lekë