Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura 1 232 558 Lekë nga puna si Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura 13.24 Lekë nga interesat bankare prej llogarive bankare në bankat: Union Bank dhe Societe Generale Albania.
2) Të ardhura 3 299.58 Lekë nga fushata e rimbursimit cash back në bankën Societe Generale Albania.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëjetuesja znj.Odeta Çato, të ardhura neto 1 839 807 Lekë nga paga mujore për UNDP Shqipëri në llogarinë bankare në Intesa San Paolo. Paga bruto sipas kontratës është 2 092 139 Lekë, por 252 332 Lekë janë paguar për Sigurimet Shoqërore.
2) Bashkëjetuesja znj.Odeta Çato, të ardhura dhe dieta 52 203 Lekë nga puna në UNDP Shqipëri në llogarinë bankare në Societe Generale Albania.
3) Bashkëjetuesja znj.Odeta Çato, të ardhura 1 500 Euro nga kontrata e punës si konsulente e pavarur nga UNOPS Kosovë në Raiffeisen Bank.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Gjendje 100 Euro në datë 31.12.2016 në llogarinë në Raiffeisen Bank, me të ardhura nga puna në Ministrinë e Mjedisit (honorare, dieta). Më 1 Janar 2016, gjendja në llogari ka qenë 15.89 Euro.
2) Gjendje minus 4 261.46 Lekë në datë 31.12.2016 në llogarinë në Raiffeisen Bank. Më 1 Janar 2016, gjendja në llogari ka qenë minus 1 638.13 Lekë.
3) Gjendje 919.78 Euro në kartën e kreditit me shumë limit 1 000 Euro në Raiffeisen Bank (MasterCard Revolving VIP), në datën 31.12.2016. Më 1 Janar 2016 gjendja në kartën e kreditit ka qenë 872.54 Euro.
4) Gjendje 4 381.48 Lekë në datë 31.12.2016 në llogarinë në Union Bank, me të ardhura nga interesat bankare. Më 1 Janar 2016, gjendja në llogari ka qenë 4 368.24 Lekë.
5) Gjendje 65 763.02 Lekë në datë 31.12.2016 në llogarinë në bankën Societe Generale Albania, me të ardhura nga puna në Ministrinë e Mjedisit (Paga, honorare, dieta). Më 1 Janar 2016, gjendja në llogari ka qenë 23 822.25 Lekë.
6) Bashkëjetuesja znj.Odeta Çato, gjendje 669.69 Euro në datën 31.12.2016 në llogarinë bankare në Raiffeisen Bank.
7) Bashkëjetuesja znj.Odeta Çato, gjendje 179.84 Lekë në datën 31.12.2016 në llogarinë bankare në Intesa San Paolo.
8) Bashkëjetuesja znj.Odeta Çato, gjendje 14 730.91 Lekë në datën 31.12.2016 në llogarinë bankare në Societe Generale Albania.
9) Bashkëjetuesja znj.Odeta Çato, gjendje 2 091.04 Lekë në datën 31.12.2016 në llogarinë e pensionit në Bankën Credins.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Gjendje e detyrimit 80.22 Euro në kartën e kreditit Mastercard në Raiffeisen Bank me limit 1 000 Euro.
2) Bashkëjetuesja znj.Odeta Çato, gjendje e detyrimit 249.56 Euro në kartën e kreditit MasterCard në Raiffeisen Bank me vlerë 800 Euro.
3) Bashkëjetuesja znj.Odeta Çato, shpenzuar shuma 6 581.54 Euro dhe detyrim ende të pa shlyer 9 234.05 Euro për blerje të automjetit tip Renault Captur, marrë me marrëveshje leasing në Credins Bank me depozitë fillestare 5 000 Euro dhe këst mujor 263.59 Euro për 5 vite (Totali për t’u paguar 15 815.59 Euro).